Hybryda konsumenta i przedsiębiorcy…

Hybryda konsumenta i przedsiębiorcy…

….czyli o czekających nas zmianach prawa w ramach Pakietu Przyjaznego Prawa dla Przedsiębiorcy – część 1.

Nie ulega wątpliwości, że prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce jest niekiedy karkołomnym zadaniem, głównie ze względu na piętrzące się obowiązki ciążące na firmach, ale też z uwagi na nieustanne zmiany w prawie. Jeszcze nie przebrzmiało paniczne echo RODO, kiedy pojawiło się nowe hasło: BDO.

Na szczęście ustawodawca wychodzi naprzeciw przedsiębiorcom wprowadzając tzw. Pakiet Przyjaznego Prawa (ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, Dz.U.2019.1495). Większość zmian weszła w życie z początkiem tego roku, na część trzeba będzie jeszcze poczekać. Ustawa jest bardzo obszernym dokumentem dlatego zdecydowałam się omówić te zmiany, które w mojej ocenie są najbardziej rewolucyjne. Zapraszam do części 1.

HYBRYDA PRZEDSIĘBIORCY Z KONSUMENTEM

Ostatnio spotkałam się z bulwersującą historią. Pan żalił się, że w jego domu obył się pokaz jakiegoś sprzętu, który zdecydował się kupić. Handlowiec, który prezentował towar po powzięciu informacji, że jego klient prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą namówił go na podpisanie umowy „na firmę” (korzyści podatkowe itd.). Klient następnego dnia się rozmyślił. Domyślacie się jak ta historia się kończy? Niemiło dla klienta. Jako przedsiębiorca nie mógł odstąpić od takiej umowy. Jako konsument byłoby to możliwe bez podania przyczyny.

Co zmieni się od 1 czerwca 2020 r.?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów w następujących zakresach:

  • niedozwolonych postanowień umownych;
  • rękojmi za wady,
  • prawa odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

Istnieją jednak warunki jakie należy spełnić. Powyższe przepisy można zastosować do:

“(…) osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”

Rozbierzmy powyższe na części:

  • Osoba fizyczna zawierająca umowę związaną z jej działalnością gospodarczą czyli – zmiana nie dotyczy spółek kapitałowych, osobowych, fundacji stowarzyszeń.
  • Zakup musi dotyczyć tej działalności.
  • Charakter zawodowy, tutaj najłatwiej dać przykład: mechanik kupuje drukarkę, żeby drukować faktury (dotyczy jego działalności) ALE nie są to klucze francuskie a nie inne akcesoria/ sprzęty dlatego zakup ten nie ma charakteru zawodowego.

Inne przykłady:

  • Fryzjer dokonuje zakupu klimatyzacji/ sprzętu do czyszczenia/ bojlera na wodę;
  • Manicurzystka kupuję czajnik elektryczny;
  • Księgowa kupiła designerską lampę do biura.

Mam nadzieję, że wyczuwacie różnice. To nadal są zakupy dotyczące danej działalności gospodarczej, ale nie są bezpośrednio związane z tym co dana osoba robi w ramach swojej profesji. Księgowa nie może jako konsument reklamować programu do tworzenia faktur, manicurzystka jakości lakierów hybrydowych, a fryzjer włosia w szczotce do włosów.

Zmiana w prawie ma swoje blaski i cienie. Powyżej przestawiona została ta błyszcząca strona. Pora na lekki mrok:

Sprzedawców i usługodawców czeka mnóstwo pracy. Konieczna będzie zmiana regulaminów sprzedaży online i dostosowanie ich do hybrydy przedsiębiorcy konsumenta. Wygląda na to, że weryfikacja, czy zakup lub usługa odbyła się w ramach czy poza zawodowym charakterem działalności również spadnie na nich. Zgodnie z przepisami taka weryfikacja będzie się odbywać w oparciu o wpis w CEIDG.

Sugeruje się, aby w ramach tej nowelizacji proponować kupującemu/ usługobiorcy wypełnienie oświadczenia jako „kto” dokonuje zakupu. Na ten moment wydaje się to dobrym rozwiązaniem, choć ciężko jest ocenić, na ile takie oświadczenie w razie sporu byłoby wiążące.

Na tym etapie warto takie oświadczenie mieć jako opcja. Ale już zmiana regulaminów i dostosowanie ich do zmian w prawie jest obligatoryjna. Czas macie do czerwca bieżącego roku!

Obraz nile z Pixabay 

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close