Brak zapisu w umowie = brak uprawnienia?

Brak zapisu w umowie = brak uprawnienia?

Dzisiaj chcę Wam pokazać na bardzo życiowym przykładzie – umowy ze żłobkiem o sprawowanie opieki dziennej – jak ważne jest konsultowanie umowy ze specjalistą przez jej podpisaniem.

Sytuacja wygląda następująco: rodzice dziecka, który chodzi do żłobka chcą wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnej przyczyny – stracili zaufanie do opiekunek. W umowie wprost wskazano, iż jest ona zawarta na czas określony do dnia 30.05.2020 r., a każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W umowie znajduje się również zapis, zgodnie z którym to żłobek może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku gdy zaległość w opłatach z tytułu abonamentu jest dłuższa niż miesiąc lub stan zdrowia dziecka.

W umowie nie przewidziano natomiast uprawnienia do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym dla rodziców. Czyli co rodzice są w kropce i nie mogą takiej umowy wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym?

Czytając umowę moglibyśmy uznać, że rodzice są w kiepskiej sytuacji, prawda? Tymczasem nie wszystko stracone.

Łącząca strony umowa jest umową o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Obowiązujące przepisy prawa przewidują możliwość wypowiedzenia umowy w każdym czasie przez „dającego zlecenie” w tym przypadku rodziców. 

Nigdy brak w umowie zapisu uprawniającego rodziców do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług przez żłobek z ważnych powodów nie pozbawia ich takiej możliwości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie można się zrzec takiego uprawnienia lub go wyłączyć.

Diabeł jednak tkwi w szczegółach, wypowiedzieć z ważnych powodów mogą ale czy ze skutkiem natychmiastowym? Pytanie jest istotne, bo znaczna część sądów dopuszcza możliwość modyfikacji okresu wypowiedzenia z ważnych powodów, czyli zmiany z:  braku okresu wypowiedzenia – na np. miesięczny okres wypowiedzenia.

W tym konkretnym przypadku ze względu na takie, a nie inne zapisy, mamy trzy możliwe odpowiedzi na pytanie: czy możliwe jest wypowiedzenie umowy (ze skutkiem natychmiastowym) z ważnych powodów przez rodziców na podstawie obowiązującej umowy ze żłobkiem?

Umowa w przypadku sporu będzie podlegała wykładni – ustalenia jaka była wola stron przy jej zawieraniu, bo wiadomo teraz się okaże że każdy miał inną wolę – i tak:

1)     jeżeli sąd uzna, że miesięczny termin wypowiedzenia wskazany w umowie dotyczy każdego rodzaju wypowiedzenia (zarówno z ważnego powodu jak i bez powodu) to rodzice mogą wypowiedzieć umowę, ale z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia (a nie tak jakby chcieli – natychmiast);

2)     jeżeli sąd uzna, że miesięczny termin wypowiedzenia wskazany w umowie dotyczy tylko wypowiedzenia z przyczyn innych niż ważne, co w naszej ocenie powinno nastąpić, ze względu na to że jednak żłobek ma odmienny okres wypowiedzenia z ważnych powodów, to możliwe jest wypowiedzenie przez rodziców z ważnego powodów ze skutkiem natychmiastowym;

3)     jeżeli sąd uzna, że w ogóle strony nie mogły zmienić terminu  okresu wypowiedzenia z natychmiastowego na miesięczny w przypadku wypowiedzenia z ważnych powodów (takie stanowiska sądów również się zdarzają) wówczas możliwe jest wypowiedzenie przez rodziców z ważnych powodów ze skutkiem natychmiastowym.

Widzicie sprawa niby prosta, w umowie jasno i prosto wskazane możliwe przypadki wypowiedzenia.

Rodzice ostatecznie zdecydowali się na wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jakie ta historia może mieć zakończenie? Żłobek uzna, że nie byli uprawnieni do wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym lub nie mieli ważnego powodu i będzie dochodzić od nich odszkodowania. Zazwyczaj będzie to wysokość wynagrodzenia jakie przysługiwałoby żłobkowi gdyby wypowiedzieli umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w umowie. Jeżeli dojdzie do sporu sądowego w razie przegranej muszą liczyć się z dodatkowymi kosztami postępowania i ewentualnymi kosztami zastępstwa procesowego. Może być też tak, że żłobek podzieli ich stanowisko i sprawa rozejdzie się po kościach.

Praktyczna wskazówka: jak wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów? Koniecznie w formie pisemnej, tj. drukujemy lub piszemy odręcznie wypowiedzenie w którym wskazujemy jaką umowę rozwiązujemy (z jakiego dnia, z kim zawartą) i wskazujemy ważny powód oraz co bardzo ważne PODPISUJEMY ODRĘCZNIE. Jeżeli piszecie, że ważnym powodem jest utrata zaufania do żłobka to koniecznie napiszcie z czego ta utrata zaufania wynika. Pamiętajcie ten powód musi być uzasadniony i weryfikowalny.

Na marginesie: w ogóle mogłoby nie być pytania, gdyby przed podpisaniem umowy strony wpisały jedno zdanie: każda ze stron z ważnych powodów może wypowiedzieć umowę w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym.

Obraz edar z Pixabay 

2 komentarzy

Mam pytanie: jeśli umowa ze żłobkiem jest zawarta na czas określony, np do 31.12.2020, to rozumiem, że bez podpisania nowej umowy, od dnia 01.01.2021 współpraca wygasa automatycznie? Będę wdzięczna za odpowiedź mailem – oraz tutaj, może komuś się wiedza przyda 🙂 Pozdrawiam.

Jeżeli w pozostałych postanowieniach umowy nie dodano odmiennych zapisów, przykładowo o automatycznym przedłużeniu umowy to tak – umowa o takiej treści obowiązuje Strony do dnia 31.12.2020 r. Każda umowa tak naprawdę wymaga indywidualnej analizy, dlatego jeżeli ma Pani wątpliwości zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close