Dodatkowa praca na etacie bez zbędnych formalności, czyli działalność nierejestrowana + etat

Dodatkowa praca na etacie bez zbędnych formalności, czyli działalność nierejestrowana + etat

Mam nadzieję, że Twoja motywacja, po publikacji naszej rozmowy z Karoliną Cwaliną-Stępniak poszybowała do góry. Wiesz, już co sprawdzić w swojej umowie o pracę zanim zaczniesz działalność “na boku” oraz jak negocjować aneks do zakazu konkurencji z pracodawcą. Teraz czas na prawne konkrety. Teraz dowiesz się, w jakich formach możesz działać, gdzie to zgłosić, czy może nie zgłaszać, z jakimi kosztami wiąże się taka działalność, tak abyś miał/a możliwość wyboru najlepszej dla siebie opcji. A możliwości jest naprawdę sporo.

Dzisiaj na tapet bierzemy działalność nierejestrowaną, nazywaną również działalność “na próbę”. Tego typu działalność chwalą sobie przede wszystkim rękodzielnicy, ale również wszyscy Ci, którzy nie są pewni, czy ich pomysł na biznes wypali lub zwyczajnie mają bardzo mało czasu na jej prowadzenie.

Co to jest działalność nierejestrowana?

To działalność, do której rozpoczęcia nie wymaga się złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Do prowadzenia działalności nierejestrowanej konieczne jest spełnienie trzech warunków:

 1. warunek przychodu – do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym miesiącu. Aktualnie granicą kwotową będzie 1300 złotych brutto (w 2020 r.  minimalne wynagrodzenie wynosi ono 2600 zł, więc miesięczny przychód nie może przekroczyć 1300 zł);
 2. warunek przedmiotu działalności nieewidencjonowanej – nie może być to działalność wymagająca uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do działalności regulowanej;
 3. brak wcześniejszego wykonywania działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy.

Działalność nierejestrowaną możesz prowadzić pracując równolegle na etacie.

Jakie są korzyści z prowadzenia działalności nierejestrowanej?

 • Nie trzeba zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS;
 • Nie musisz płacić składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne z tytułu pozarolniczej działalności;
 • Brak obowiązku płacania comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek;
 • Brak prowadzenia skomplikowanej księgowości (wymagana jest tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży);
 • Zazwyczaj zwolnienie z VAT, chyba że nie korzystasz ze zwolnienia podmiotowego (są to wyjątki m.in. typu świadczenie usług doradczych).

Brzmi nieźle, prawda? A jest legalnie! 🙂

Jak się to rozlicza, skoro nie płacę miesięcznych zaliczek na podatek?

Dochód z działalności nieewidencjonowanej będzie ustalony na zasadach ogólnych, przewidzianych dla przychodów z innych źródeł i rozliczony w zeznaniu rocznym przez prowadzącego tę działalność.

Zaliczek nie trzeba wpłacać co miesiąc, ale uzyskane w ciągu roku zarobki należy wykazać w rozliczeniu rocznym PIT-36 (wraz z innymi dochodami osobistymi) w  wierszu 9 części D. “Działalność nierejestrowana, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy”. Zeznanie roczne składa się do 30 kwietnia kolejnego roku w urzędzie skarbowym właściwym na miejsce zamieszkania. Zarobki z działalności nieewidencjonowanej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że zastosowanie ma tu skala podatkowa (18% lub odpowiednio 32% po przekroczeniu progu).

WAŻNE! Podstawą opodatkowania jest dochód (przychód – koszty), natomiast podstawą do skorzystania ze zwolnienia obowiązku rejestracyjnego jest przychód.

Co jeżeli przekroczę przychód 1.300 złotych brutto w danym miesiącu i skąd mam to wiedzieć?

Przy działalności nierejestrowanej należy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży, w której zapisywana jest sprzedaż za dany dzień. Przepisy nie regulują, jakie dokładnie elementy powinien zawierać uproszczony rejestr sprzedaży. Zazwyczaj zawiera on takie informacje, jak:

 • liczba porządkowa
 • data sprzedaży
 • wartość sprzedaży (kwota sprzedaży)
 • wartość sprzedaży narastająco (kwota narastająco)

W rejestrze można dopisywać również inne informacje. Można go prowadzić w formie papierowej. Ewidencja taka może być prowadzona nawet w zwykłym zeszycie. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, czy przekroczony został próg 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Po przekroczeniu przychodu powstaje konieczność złożenia wniosku o wpis do CEIDG w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie (rejestracji działalności). Od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie nasza działalność uznawana jest za działalność gospodarczą.

Czy muszę wystawiać faktury?

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest co do zasady zwolniona z obowiązku wystawiania faktury. Wystawienie faktury będzie konieczne, gdy żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. W tym przypadku będzie to mogła być faktura, która zawiera jedynie:

 • datę wystawienia
 • numer kolejny
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi
 • kwotę należności ogółem

Przy sprzedaży nierejestrowej wystarczy, że podasz na dokumentach sprzedaży swoje imię i nazwisko.

Jeżeli nie spełniasz warunków lub ta forma wydaje Ci się mało atrakcyjna – nic straconego, już wkrótce na blogu Adwokata Przedsiębiorcy dowiesz się, jak założyć działalność bez ograniczeń w wysokości zarobków.

Zdjęcie Gia Oris z Unsplash

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close