Jak polecić wykonywanie pracy zdalnej zgodnie z prawem?

Jak polecić wykonywanie pracy zdalnej zgodnie z prawem?

Wiecie już, że specustawa pozwala pracodawcom polecić pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Gorąco popieram wykonywanie przez pracowników w najbliższym okresie pracy zdalnej #zostańwdomu.

Jak jednak polecić wykonywanie pracy zdalnej zgodnie z prawem i co zrobić jeżeli praca zdalna jest zwyczajnie niemożliwa?

  1. Jako pracodawca możesz polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w celu przeciwdziałania koronawirusowi w dowolnej formie, również ustnie. Dla bezpieczeństwa Twojego i pracownika zalecamy potwierdzenie tej wiadomości np. wysyłając służbowy e-mail z poleceniem.
  2. Polecenie nie wymaga uzasadnienia. Musi mieć jednak na celu przeciwdziałanie koronawirusowi.
  3. Czas, kiedy pracownik ma wykonywać pracę zdalną nie powinien przekraczać czasu uzasadnionego przeciwdziałaniem koronawirusowi. Na dzień dzisiejszy nie ma wątpliwości, że do końca marca jak najbardziej jest ona uzasadniona. Jeżeli będzie to konieczne (oby nie) później ten okres będziesz mógł przedłużyć. Również jeżeli za tydzień okaże się, że kwarantanna nie jest już potrzebna będziesz mógł ten okres skrócić.
  4. Zarówno o przedłużeniu okresu pracy zdalnej, jak o jego skróceniu możesz poinformować pracownika telefonicznie, a następnie potwierdzić informację pracownikowi mailem.
  5. Pracownik nie może zakwestionować Twoich poleceń dotyczących pracy zdalnej, chyba że będą one sprzeczna z umową o pracę lub przepisami prawa. Jeżeli tak się stanie możesz nałożyć na pracownika karę porządkową za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, jak również przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
  6. Zdarza się, że pracownik po prostu nie ma warunków w domu do wykonywania pracy zdalnej, w takim wypadku powinieneś wyznaczyć pracownikowi inne miejsce. Praca zdalna to praca poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli niekoniecznie w domu.
  7. Jeżeli nie możesz polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej ze względu na specyfikę jego pracy lub musisz zamknąć zakład pracy to pamiętaj, że Twojemu pracownikowi i tak przysługuje wynagrodzenie za ten okres, jeżeli był w gotowości do jej wykonywania. Pracodawca w takim wypadku ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w stałej stawce godzinowej lub w stałej stawce miesięcznej. Jeżeli masz pracowników na akordzie lub prowizji to takim pracownikom przysługuje 60% wynagrodzenia. Pamiętaj równocześnie, że wynagrodzenie, szczególnie to 60% nigdy nie  może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlaczego pracodawca pomimo braku pracy pracowników musi im zapłacić? Uznaje się, że przyczyna przestoju, mimo że niezawiniona to dotyczy jednak pracodawcy, a nie pracownika stąd obowiązek płatności wynagrodzenia.

Jeżeli ten artykuł był dla Ciebie przydatny podziel się wiadomością o nim z innym osobami, które mogłyby z niego skorzystać.

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close