Księga Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów

Jeśli prowadzicie działalność gospodarczą, to najprawdopodobniej podatkowa księga przychodów i rozchodów (jej prowadzenie) należy do Waszych obowiązków. Księga przychodów i rozchodów określana jest często mianem uproszczonej księgowości.

Istnieje limit, powyżej którego jesteś zobligowany przejść na tzw. pełną rachunkowość i w 2020 roku wynosi on:  8 746 800 zł  przychodów za poprzedni rok podatkowy (2 mln euro). Z całego serca życzymy Ci takich wyników, ale jeśli dopiero zaczynasz biznes, to bezpiecznie założymy, że powinieneś prowadzić KPiR. Istnieje również opcja rozliczania się ryczałtem lub kartą podatkową – o karcie możesz poczytać tutaj:

Najprostsza forma opodatkowania – dla kogo?
Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner

Jest jednak swoboda wyboru. Jeśli Waszą wolą jest prowadzenie pełnej rachunkowości, to ust. 5 art. 24a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym daje Wam taką możliwość. Jednak musicie o takim wyborze poinformować urząd skarbowy. 

Jeśli zakładaliście swoją działalność w ostatnim czasie, być może pamiętacie rubrykę we wniosku CEIDG-1 (numerek 20), w której formularz prosił o zaznaczenie w jaki sposób prowadzicie dokumentację (księgi rachunkowe/księga przychodów i rozchodów/inne ewidencje/nie jest prowadzona). To pewna nowość, bowiem do 2018 roku fakt prowadzenia KPiR, należało zgłosić do urzędu skarbowego.

Miejsce Przechowania Księgi Przychodów i Rozchodów

Nie bez znaczenia pozostaje to, gdzie dokumentacja jest przechowywana. Owe miejsce również musieliście zadeklarować we wniosku CEIDG-1.

Jeśli powierzyliście prowadzenie księgi biuru rachunkowemu, musicie prowadzić ewidencje sprzedaży (chyba, że macie kasę fiskalną).

Ps. Ewidencja to nie to samo co księga przychodów i rozchodów. Ewidencja ta, musi zostać zbroszurowana (spięta), a każda jej karta ponumerowana. Obligatoryjnie zawiera co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami oraz wysokość tego przychodu. Jeśli decydujecie się samodzielnie prowadzić KPiR, powinna się ona znajdować w miejscu wykonywania działalności. Obowiązek założenia księgi powstaje w dniu rozpoczęcia działalności.

Ważne: Ewidencja sprzedaży powinna być dokonana raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym.

Co zawiera podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Niby nazwa mówi wszystko, a jednak z doświadczenia wiemy, że wątpliwości przedsiębiorcy mają wiele. Że już nie wspomną o znanym nam przypadkach zaniechania prowadzenia tej księgi na poczet uzupełniania jej hurtem raz od wielkiego dzwonu. Tak nie robimy, bowiem sankcje są duże i omawiamy je w dalszej części artykułu.

Co zatem wpisujemy w KPIR? I jak?

Prowadząc księgę przychodów i rozchodów, należy również prowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Prowadzenie ewidencji tych elementów określa nam art. 22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z którym taka ewidencja zawiera co najmniej:

(i) datę nabycia;  (ii) datę przyjęcia do używania; (iii) określenie dokumentu stwierdzającego nabycie; (iv) określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;  (v) symbol Klasyfikacji Środków Trwałych;

Uwaga: Nie podlegają objęciu ewidencją budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, których wartość początkową ustala się zgodnie z art. 22g ust. 10 updf (wartość = iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej, wydzierżawianej lub używanej przez właściciela powierzchni użytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zł, przy czym za powierzchnię użytkową uważa się powierzchnię przyjętą dla celów podatku od nieruchomości).

Co ma wynikać z KPiR określa nam art. 24a ust 1. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych („updf”):

Księga ma być prowadzona w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o updf.

Księga Przychodów i Rozchodów
Wzorcowa KPiR

Co ważne, księga przychodów i rozchodów musi być zbroszurowana, a jej karty ponumerowane. Rozporządzenie kładzie szczególny nacisk na obowiązek prowadzenia ksiąg w sposób staranny, czytelny i trwały, dlatego może nie pij w jej pobliżu kawy lub czerwonego wina. 

Ciekawostka:

Szczegółowe zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku. Jednakże podatnik może zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o niestosowanie wobec niego rozporządzenia. Powodami, dla których naczelnik przychyli się do wniosku mogą być rodzaj i rozmiar wykonywanej działalności, ale również wiek i stan zdrowia podatnika.

Księga Przychodów i Rozchodów – okres przechowywania

Na podstawie art. 86 Ordynacji podatkowej, księgę przychodów i rozchodów przechowujemy do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.  Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Kto nie musi prowadzić KPiR?

  • opłacający podatek dochodowy w formach zryczałtowanych;
  • wykonujący wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym;
  • wykonujący zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim;
  • dokonujący odpłatnego zbycia składników majątku: po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie / otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.
Księga Przychodów i Rozchodów

Konsekwencje zaniechania obowiązku prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Przestrzegamy przed zaniechaniem prowadzenia KPiR, ponieważ zgodnie z Kodeksem Karno-Skarbowy jest to przestępstwo zagrożone karą grzywny do 240 stawek dziennych.


Sprawdź najnowsze wpisy na blogu:

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close