Mikroprzedsiębiorco – część subwencji trzeba będzie zwrócić!

Mikroprzedsiębiorco – część subwencji trzeba będzie zwrócić!

Maksymalna kwota subwencji finansowej dla mikroprzedsiębiorcy to aż 324 tysiące złotych. To nie jest pomoc tylko dla spółek. Tutaj decydujące znaczenie ma liczba pracowników oraz skala spadku obrotów gospodarczych.

Jeżeli masz jedno i drugie nie zwlekaj, w porównaniu do pożyczki z PUP, czyli 5.000 złotych, ta subwencja może być dla Ciebie prawdziwą tarczą. Obowiązuje zasada: kto pierwszy ten lepszy!

Jeżeli tarcza PFR to dla Ciebie czarna magia zacznij tutaj. Następnie sprawdź ile możesz dostać tutaj. Potem wróć do tego artykułu, bo dzisiaj powiem Ci ile z tego, co możesz dostać będziesz musiał zwrócić.

To co musisz wiedzieć – subwencja nie jest w całości bezzwrotna. Założenie programu jest takie, aby co najmniej 25% kwoty subwencji podlegało zwrotowi niezależnie od okoliczności.

Jednak to nadal 75% konkretnej kwoty na koszty prowadzenia działalności, a Ty zaczynasz spłacać dopiero rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego po dacie wypłaty subwencji finansowej. Warto zatem wiedzieć, co zrobić, żeby zwrócić tylko 25%, a nie więcej.

Na jakich zasadach wylicza się kwotę do zwrotu?

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę subwencja finansowa podlega zwrotowi:

w 100% w przypadku:

zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę;

otwarcia likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) lub otwarcia postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji;

w 75%  w przypadku:

utrzymania średniej liczby pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku na poziomie niższym niż 50%;

w mniej niż 75% ale więcej niż 25%  w przypadku: 

utrzymania średniej liczby pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku na poziomie od 50% do 100% –proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia;

w 25%  w przypadku:   

utrzymania średniej liczby pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku na poziomie równym lub wyższym 100%.

Polski Fundusz Rozwoju może podjąć decyzję o zmianie warunków umorzenia dla mikrofirm, których spadek przychodów wyniósł więcej niż 75%, mając na uwadze indywidualną sytuację danej mikrofirmy. Nie dotyczy to tych 25%, które w każdym przypadku są bezwarunkowo zwrotne.

Jak widzisz w całej tej “zabawie” ze zwrotem subwencji istotne znaczenie będzie miało utrzymanie miejsc pracy i nieprzerwane prowadzenie działalności.

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close