Tożsamość administratora danych. Kontakt

Administratorami Twoich danych osobowych (dalej “Administrator”) są

Jowita Sikorska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Jowita Sikorska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  ul. gen. Pełczyńskiego, nr 14B, lok. 114, 01-471, poczta Warszawa, posiadającą numer NIP 5010022856 

oraz

Magdalena Laskowska-Woźniak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Magdalena Laskowska-Woźniak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, ul. Willowa 13N, 05-135 Wieliszew, posiadającą NIP: 5361817831

Możesz skontaktować się z Administratorem:

 • w formie pisemnej – Jowita Sikorska adres do korespondencji:  ul. gen. Pełczyńskiego, nr 14B, lok. 114, 01-471, poczta Warszawa, Magdalena Laskowska-Woźniak – ul. Willowa 13N, 05-135 Wieliszew
 • drogą korespondencji e-mail −na adres: kontakt@adwokatprzedsiebiorcy.pl

Podstawa prawna przetwarzania

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez Ciebie ze usług ofertowanych na stronie: https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/, dalej „Strona”.

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest: (i) umożliwienie Ci korzystania z  usług zawartych na Stronie, (ii) w celu wypełnienia Formularza Zamówień, Formularza Kontaktowego, (iii) oraz korzystania z usługi Newsletter.

Cele przetwarzania danych które wskazujesz w Formularzu Zamówień związane są:

a) z zawarciem umowy o świadczenie usługi Formularz Zamówień oraz Umowy sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie i jej wykonywaniem (podstawą przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy);

b) z kontaktem w celu realizacji Umowy sprzedaży; prawnie uzasadnionym interesem jest kontakt w celu realizacji Umowy;

c) z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz  ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem Umowy sprzedaży; prawnie uzasadnionym interesem jest archiwizowanie dokumentów, prowadzenie statystyk i dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi;

d) z dokonywaniem rozliczeń, w tym rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej.      

Podstawą przetwarzania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”), w powyższych punktach jest:

Ad a): niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO;

Ad b) i c): niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO;

Ad d): niezbędność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku przetwarzania danych, które wskazujesz w Formularzu kontaktowym – cele przetwarzania związane są:

 • komunikacją z Tobą w związku z Twoją wiadomością przesłaną za pośrednictwem Formularza kontaktowego
  – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administrator
  – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; prawnie uzasadnionym
  interesem jest kontakt z Tobą;
 • z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz  ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem Umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6
  ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

W przypadku przetwarzania danych, które wskazujesz w przy zapisywania się na Newsletter – celeprzetwarzania związane są:

 • z zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych – Newsletter, na warunkach określonych w Regulaminie – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 • z marketingiem własnych usług i produktów Administratora – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług.
 • z archiwizacją dokumentów, statystyką oraz  ewentualnym dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem Umowy sprzedaży – podstawą takiego przetwarzania jest z niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami.

Cel, zakres oraz kategorie odbiorców danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Ciebie w ramach korzystania ze Strony.

Czas przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których są one przetwarzane albo do czasu wniesienia sprzeciwu, jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub wycofania zgody, jeśli podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda. Jednocześnie Administrator będzie przechowywać dane osobowe do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

Kategorie odbiorców

Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora tj. podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe  są przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa.

Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
  lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • do przenoszenia danych osobowych;
 • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa
  Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

W celu skorzystania z uprawnień skontaktuj się z Administratorem.

 

Pliki cookies

Czym są pliki cookies?

Podobnie jak większość stron internetowych, Strona korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.

Pliki typu cookies to małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w
Twoim systemie teleinformatycznym (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, z którego dokonano połączenia ze Stroną) podczas przeglądania Strony i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

Podstawa wykorzystywania plików cookies

Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie
ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści na Stronie.

Po co administrator korzysta z plików cookies?

Głównym celem korzystania przez Administratora z plików cookies jest administracja Stroną oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są  konieczne w celu  prawidłowego wyświetlania i działania Strony.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również: na potrzeby prowadzenia  anonimowych statystyk oraz analiz ilustrujących sposób korzystania ze Strony, przeciętny czas trwania  wizyty na Stronie.

Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości użytkowników Strony.

Jakiego rodzaju pliki cookies są wykorzystywane na stronie?

Na Stronie wykorzystywane są następującego rodzaju pliku cookies:

 • pliki cookies sesyjne, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej;
 • pliki cookies trwałe, które przechowywane są w urządzeniu przez określony czas; przechowywanie tych plików nie jest zależne od zamknięcia przeglądarki;
 • pliki cookies własne, które są ustawiane ustawiane przez Stronę;
 • pliki cookies podmiotów trzecich, ustawiane przez inne serwisy, tj. Google Analytics, Facebook, Instagram.

Na Stronie używane są pliki cookies własne, jak i pliki podmiotów trzecich.

Wtyczki mediów społecznościowych

Na  Stronie używane są wtyczki udostępniane przez Facebook oraz Instagram.

Wyświetlając Stronę Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Dzięki temu administratorzy serwisów społecznościowych otrzymują informację, że wyświetlona została Strona. Informacja o wyświetleniu Strony wraz z adresem IP jest przesyłana do serwerów administratorów serwisów społecznościowych.

Szczegółowe informacje o tym, jaki jest cel i zakres gromadzenia tych danych oraz ich przetwarzania znajdziesz w  politykach prywatności administratorów ww. serwisów społecznościowych.

Jak zmienić ustawienia plików cookies?

Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie cofnąć
lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie na Stronie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Stronie, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie Strony.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest S     trona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi
osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Klauzula informacyjna dot. usługi Newsletter

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”), informuję, że:

I.                   Administrator, dane kontaktowe

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Jowita Sikorska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Jowita Sikorska wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,  ul. gen. Pełczyńskiego, nr 14B, lok. 114, 01-471, poczta Warszawa, posiadającą numer NIP 5010022856. 

Możesz skontaktować się z Administratorem:

 • w formie pisemnej – adres do korespondencji:  ul. gen. Pełczyńskiego, nr 14B, lok. 114, 01-471, poczta Warszawa
 • drogą korespondencji e-mail −na adres: kontakt@adwokatprzedsiebiorcy.pl

II.                Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe, udostępnione przez Ciebie dobrowolnie, będą przetwarzane w celu:

·         wysyłki do Ciebie Newslettera na podany przez Ciebie adres email na warunkach określonych w – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

·         marketingu własnych usług i produktów Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług;

·         ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Tobą a Administratorem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, którym jest możliwość dochodzenia roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych w zakresie adresu e-mail jest niezbędne do subskrypcji Newslettera.

Administrator nie będzie podejmować wobec Ciebie decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

III.             Kategorie odbiorców danych osobowych

Twoje osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: pracownikom i współpracownikom Administratora, dostawcom usług IT, hostingodawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawnicze. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich  danych osobowych do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ani organizacji międzynarodowej.

IV.             Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (patrz pkt II), bądź do czasu wniesienia sprzeciwu (jeśli podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora) lub do czasu wycofania zgody (jeśli podstawą przetwarzania jest udzielona zgoda) – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

V.                Twoje prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Ci  prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Ciebie  danych osobowych, które dostarczyłeś/aś Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt I).

 

Nadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzisz, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close