PPK – co w praktyce oznacza to dla przedsiębiorcy?

PPK – co w praktyce oznacza to dla przedsiębiorcy?

Wielki krokami zbliża się kolejna tura przystąpienia przedsiębiorców do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) do PKK obligatoryjnie przystąpiły już firmy zatrudniające co najmniej 250 osób. W dalszej kolejności obowiązek obejmie te podmioty, które zatrudniają co najmniej 50 osób. Ostatecznie do PPK mają przystąpić wszystkie podmioty zatrudniające.

Zgodnie z art. 134 PPK ustawę stosuje się do:
1) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r.,
2) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,
3) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,
4) pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 r.

Warto wyjaśnić, że ustawa nie operuje pojęciem pracodawcy (wg kodeksu pracy) a właśnie podmiotu zatrudniającego. Kim zatem jest podmiot zatrudniający? Zgodnie ze art. 2 ustawy o PPK jest to owszem pracodawca w rozumieniu kodeksu pracy ale również nakładca (w stosunku do osób wykonujących pracę nakładczą), rolnicza spółdzielnia produkcyjna (w stosunku do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, zleceniodawca (w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia) oraz podmiot, w którym działa rada nadzorcza (w stosunku do członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji).

Analizując powyższą definicje nasuwa się wątpliwość czy przystąpienie do PPK będzie obligatoryjne również wtedy gdy poza swoją działalnością gospodarczą zatrudnimy przykładowo pomoc domową na umowę zlecenia. Odpowiedź na to pytanie daje nam art. 13 ustawy o PPK, który zawiera pewne wyłączenia: „Przepisów ustawy nie stosuje się do podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby”. Przepis dość mętny i mogący sprawiać duże problemy interpretacyjne jednak wydaje się, że zatrudnienie np. ogrodnika (pod warunkiem, że nie prowadzimy firmy ogrodniczej) nie będzie generowało obowiązku przystąpienia do PPK.

Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie na oficjalnej stronie dotyczącej PPK gdzie możemy przeczytać: „Kto nie musi wprowadzać PPK? (…) Osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową.” – źródło https://www.mojeppk.pl/dla-pracodawcy.html). O ile przywołana wyżej strona internetowa jest pomocnym narządzeniem do zgłębienia tematyki o PPK tak nie należy ignorować informacji zamieszczonej na samym jej dole, w której czytamy: „Treści zawarte na Portalu PPK mają charakter wyłącznie informacyjny i są aktualne na dzień ich zamieszczenia. Treści te nie zastępują obowiązujących przepisów prawa i każdorazowo powinny być interpretowane oraz stosowane z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Treści te nie stanowią porady prawnej, finansowej ani oficjalnej interpretacji obowiązujących przepisów prawa”.

Mimo, że data 1 stycznia 2021 roku (data, w której PPK będzie już obligatoryjne dla każdego podmiotu zatrudniającego) wydaje się odległą galaktyką, przedsiębiorcy już teraz powinni mieć świadomość jak przygotować się do nowych obowiązków. Utworzenie rezerwy na składki, zakup i wdrożenie nowego oprogramowania komputerowego, pomoc prawna do tworzenia niezbędnych dokumentów i formularzy dla  m.in. pracownika  – to tylko niektóre niezbędne elementy. Warto przygotować się wcześniej, aby nie powtórzył się scenariusz z RODO gdzie w dniu wejścia w życie rozporządzenia lwia cześć firm nie miała na czas przygotowanej żadnej dokumentacji. W kontekście PPK jest to szczególnie istotne z uwagi na rozdział 16 ustawy o PPK zawierający przepisy karne, w których kara grzywny może wynieść nawet 1.000.000 złotych.

Photo by Fabian Blank on Unsplash

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close