PRAWO PO LUDZKU. ODCINEK 3 CZ.2

PRAWO PO LUDZKU. ODCINEK 3 CZ.2

UMOWA O DZIEŁO

A: Wiemy już kto i co ma zrobić. Należy jeszcze ustalić ramy czasowe i jakie dokładnie miałyby być te meble. W praktyce często elementy takie wpisywane są do załączników, aby zawsze można było szybko wrócić do tych ustaleń, bez konieczności wertowania umowy. Zatem dokładny opis dzieła i terminy na wykonanie poszczególnych mebli oznaczmy jako Załącznik nr 1 i nr 2 do Umowy.

K: Czyli w tych załącznikach mam napisać na przykład stół dębowy na metalowych czarnych nogach, wysokości 80 cm, blat o wymiarach 80×100 cm, szafka o wymiarach 80×100 cm na nóżkach dębowych, a w tym z terminami że stół chcę mieć u siebie 1 lutego 2020 r. a szafy maksymalnie do 28 lutego, tak?

A: Dokładnie tak. Wpisz tam wszystkie istotne szczegóły współpracy. Kolejną kwestią jest ustalenie, jak ta współpraca od momentu podpisania umowy do momentu odbioru dzieła ma przebiegać. Należałoby między innymi ustalić, czy Meblowisko samo zadba o zapewnienie sobie materiałów, czy Ty je wybierasz i dostarczasz, czy w między czasie będziecie kontaktować się w sprawie projektów, kiedy odbędą się pomiary. Oczywiście to nie jest tak, że bez tego ta umowa nie będzie ważna. Ustaliliście bowiem to, co najważniejsze: główne świadczenia obu stron. Te zapisy mają jednak stanowić dla Was drogowskazy przy realizacji umowy, aby w razie sporu uniknąć czasochłonnych wycieczek do prawnika po poradę „co teraz mam zrobić”.

K: Jasne, rozumiem. Meblowisko samodzielnie wybierze materiały, dla mnie istotne jest żeby te meble były dębowe. Oczywiście muszą przyjechać i zrobić pomiary pod szafę wnękową. Chciałbym wcześniej ustalić z nimi termin tych pomiarów, ale wiesz jak jest ja się z nimi umówię, a oni i tak nie przyjadą w terminie.

A: Jeżeli obawiasz się, że terminy nie będą dotrzymywane warto zabezpieczyć należyte wykonywanie zobowiązań karami umownymi. Możesz również ustalić z Meblowiskiem, że w przypadku gdy nie rozpoczną działań w rozsądnym czasie Ty możesz odstąpić od umowy po wyznaczeniu dodatkowego terminu i jego bezskutecznego upływu bez żadnych konsekwencji.

Przykładowe zapisy:

Jeżeli Meblowisko opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem Dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania Dzieła.

K: Zaproponuję im takie rozwiązanie. A te odbiory, jak to zapisać?

A: W umowie powinien znaleźć się termin do którego meble będą przekazane Ci do odbioru. Ustaliliśmy już, że wpiszemy to do załącznika. Zalecam, aby ustalić sobie całą procedurę odbioru, to znaczy gdzie zostaną dostarczone meble, w jakim przedziale czasowym, kto ponosi koszt ich dostarczenia, co w przypadku, gdy okaże się że meble mają wady, jaki czas Meblowisko ma na usunięcie takich wad. Potwierdzeniem finalnego odbioru niech będzie pisemny protokół odbioru, z którego jasno będzie wynikać, co i kiedy zostało odebrane.

Przykładowe zapisy:

Dzieło zostanie przekazane Zamawiającemu w terminie wskazanym w Umowie w godzinach pomiędzy 8 a 16, a Meblowisko dostarczy je na własny koszt do biura Zamawiającego, adres wskazany w komparycji Umowy. Zamawiający potwierdzi odbiór przekazanego Dzieła, jako wykonanego zgodnie z Umową podpisując protokół odbioru bez uwag lub oświadczy, że żąda dokonania poprawek, jeżeli Dzieło będzie zawierać wady. W przypadku wskazania wad w Dziele, Meblowisko usunie wady w ciągu 3 dni. Po usunięciu wad, stosuje się ponowienie tryb odbioru Dzieła, o którym mowa powyżej.

K: Po odbiorze to już chyba czas na wynagrodzenie?

A: Słuszna uwaga, informacje o terminie i sposobie płatności również powinny się znaleźć w umowie. Przykładowy zapis to:

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia faktury VAT wystawionej przez Meblowisko po odbiorze Dzieła przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Meblowiska wskazany na fakturze VAT.

K: W umowach to często piszecie jeszcze o jakiś sądach i egzemplarzach, to też musi być?

A: Słusznie zauważyłeś, że w umowach mamy jeszcze pozostałe postanowienia, nazywane też końcowymi. Najczęściej jest to informacja o tym w ilu egzemplarzach umowa została sporządzona, jaki sąd właściwy będzie do rozstrzygania ewentualnych sporów, a także o konieczności zachowania odpowiedniej formy do zmiany takiej umowy.

Przykładowe postanowienia końcowe:

  • Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  • W przypadku zaistnienia sporu związanego z niniejszą Umową sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
  • Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
  • Załączniki stanowią integralną część Umowy.

K: To tyle? Miałaś rację, jak zaczynaliśmy omawiać sobie tę umowę to myślałem, że to będzie czarna magia, a jednak okazało się że nie było to takie skomplikowane. Przy okazji zwróciłeś mi uwagę na kilka istotnych kwestii, które koniecznie muszę jeszcze omówić z Meblowiskiem.

Link do cz. 1 odcinka 3: https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/prawo-po-ludzku-odcinek-3-cz-1/

W odcinku 3 przeszliśmy z Karolem Przedsiębiorczym krok po kroku przez treść projektu umowy o dzieło.

Skorzystaj z okazji, której nie miał Karol Przedsiębiorcy i otrzymaj z gotowy wzór umowy o dzieło. Na początek znajomości każda osoba, która zapisze się na Newsletter Adwokata Przedsiębiorcy, dostaje darmowy wzór umowy o dzieło. Możesz zapisać się na Newsletter na samym dole na stronie głównej. Jeżeli nie jesteś pewien, czy ten podstawowy wzór umowy o dzieło bez przeniesienia autorskich praw majątkowych będzie nadawać się do współpracy z Twoim klientem lub dostawcą napisz do nas, chętnie Ci pomożemy.

_________________________

Prawo po ludzku to serial do czytania. Możesz go czytać po kolei, ale nie jest to konieczne. Każdy z odcinków stanowi zamkniętą całość. Głównym bohaterem serialu jest Karol Przedsiębiorczy, który prowadzi od kilku miesięcy swoją działalność gospodarczą. Zatrudnia kilka osób, korzysta też z podwykonawców. Bardzo zależy mu na przyszłości i rozwoju biznesu, dlatego na co dzień korzysta z usług Adwokata Przedsiębiorcy. Ewentualna zbieżność nazw i danych jest przypadkowa.

Obraz Capri23auto z Pixabay 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close