WZÓR WEZWANIA DO ZAPŁATY

39,00 

Wbrew pozorom w prostym wezwaniu do zapłaty można popełnić kilka kosztownych błędów. Oczywiście życzymy wszystkim wierzycielom, aby ich dłużnicy uregulowali swoje zobowiązania niezwłocznie po otrzymaniu jakiegokolwiek wezwania do zapłaty.

Jednak realia zazwyczaj pozwalają sądzić, że wezwanie do zapłaty jest tak naprawdę ostatnim pismem do strony, przed skierowaniem sprawy na drogę sądową. Często to właśnie wezwanie do zapłaty jest momentem, od którego naliczane są odsetki.

Może też być elementem świadczącym, że strony podjęły próbę polubownego rozwiązania sporu (mediacja) – art. 187 KPC.

W każdej z powyższych opcji, wezwanie do zapłaty będzie stanowiło niezwykle cenny dowód w sądzie.

Jak widzisz, pismo kierowane do dłużnika ma spore znaczenie, warto więc zadbać o jego jakość. Sądzimy, że niewielkim kosztem możesz kupić rzetelny wzór dokumentu, który mamy nadzieję, będzie wystarczająco skutecznym środkiem w próbie odzyskania należnych sobie długów. Dodatkowo w scenariuszu postępowania sądowego, może być cennym dowodem, który niewątpliwie ułatwi uprawdopodobnienie Twoich racji.

Wzór wezwania do zapłaty przeznaczony jest dla podmiotów w obrocie profesjonalnym co oznacza, że zarówno wierzyciel jak i dłużnik są przedsiębiorcami.

Wzór opracowany został dla: jednoosobowej działalności gospodarczej/ spółki z o.o., spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki akcyjnej.

Wzór w wordzie zawiera stosowane objaśnienia i instrukcje przygotowane w trybie śledzenia zmian. Przewidziana jest w nim również procedura dochodzenia kosztów odzyskiwania należności zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Opis

Wzór nie zastępuje porady prawnej, a instrukcje w nim zawarte nie stanowią opinii prawnej. Wzór jest zgodny ze stanem prawnym na dzień zrealizowania Twojego zamówienia.

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close