Świat przedsiębiorców w czasach koronawirusa

Świat przedsiębiorców w czasach koronawirusa

Najważniejsze aktualnie jest zdrowie i to nie podlega dyskusji. Myślę, że dla wszystkich jasne jest, że zalecenia o pozostaniu w domu nie są zbędne i nikomu nie potrzebne. Wiemy też, że taki przestój dla wielu z nas – przedsiębiorców – będzie mocno odczuwalny, jeżeli jeszcze nie jest.

Efektem domina w pierwszej kolejności straty odczują Ci, którzy sprzedają offline, a za nimi kolejne branże, ponieważ wszystko ze sobą się łączy i zwyczajnie ludzi nie będzie stać na towary i usługi, które dotychczas kupowali. I co teraz? Co czeka przedsiębiorców? Co możemy zrobić już teraz? Czego się spodziewać?

1.Specustawa dot. COVID-19

Zagrożenie związane z koronawirusem w Polsce jeszcze przed ogłoszeniem pandemii spowodowało przyjęcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ustawa obowiązuje od 8 marca 2020 r. w większości przepisów przez kolejne 180 dni.

Z perspektywy przedsiębiorców z każdej branży powinniście wiedzieć, że:

 • jako pracodawca możecie polecić pracownikowi zatrudnionemu na etacie, żeby wykonywał – przez określony czas – pracę zdalnie (np. z domu),
 • w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli czy szkół ubezpieczony pracownik, zwolniony od wykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 8, zyskuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Taki zasiłek: (1) przysługuje nie dłużej niż za 14 dni, (2) nie wlicza się go do 60 dni zasiłku opiekuńczego, który przysługuje pracownikowi w roku kalendarzowym,
 • premier, na wniosek wojewody, po poinformowaniu Ministra Rozwoju, może wydawać – w drodze decyzji administracyjnej – polecenia przedsiębiorcom. Polecenia te nie wymagają uzasadnienia i mają podlegać natychmiastowemu wykonaniu – z chwilą doręczenia lub ogłoszenia. Mogą być wydawane także ustnie, telefonicznie i za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. e-mailem). Z przedsiębiorcą, który otrzyma takie polecenie, umowę podpisze właściwy wojewoda, a za jego realizację zapłaci budżet państwa, przy czy, przygotowanie do realizacji zadań wskazanych w umowie (np. prace planistyczne) będą finansowane ze środków własnych przedsiębiorcy. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez przedsiębiorcę, polecenie wydane w drodze decyzji administracyjnej będzie podlegało natychmiastowemu wykonaniu.

W ustawie znajdziecie dodatkowe zapisy istotne z perspektywy spółek prowadzących działalność leczniczą oraz prowadzących działalność turystyczną, hotelarską lub przewozową. Jeżeli jesteś właśnie z tej branży i nie wiesz co robić napisz do nas.

Jak widzimy w zasadzie, poza umożliwieniem podjęcia przez przedsiębiorcę skierowania pracowników do pracy zdalnej niewiele więcej uregulowano. A co z ZUSem? Co w przypadku utraty płynności finansowej? W tym zakresie nie mamy jednoznacznych odpowiedzi. Mamy natomiast projekt tzw. pakietu osłonowego.

2. Projekt tzw. pakietu osłonowego

Projekt tzw. pakietu osłonowego powstał 10 marca br. w celu ochrony przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami COVID-19.

W projekcie przewidziano m.in.:

 • ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS,
 • poprawę płynności finansowej firm –  instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów,
 • ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.   

Wśród konkretnych przykładów mających na celu poprawienie sytuacji finansowej przedsiębiorców znajdziemy:

 • przesunięcie wejścia w życie z 01.04. 2020 na  01.07.2020 r. nowego JPK;
 • odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat
 • udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) – w projekcie znajduje się postulat zwiększenia gwarancji do 80% kwoty kredytu,
 • zapis zgodnie z którym przedsiębiorca z ubezpieczeniem chorobowym, który w związku z koronawirusem nie może wykonywać działalności  gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na ogólnych zasadach, tj. jeżeli otrzyma zwolnienie lekarskie albo decyzję państwowego inspektora sanitarnego o kwarantannie lub izolacji.
 • a także zapis zgodnie z którym, przedsiębiorca otrzyma także zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawuje osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (zwolnienie lekarskie), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (decyzja sanepidu), albo dzieckiem do lat 8
  w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły (oświadczenie ubezpieczonego).

Więcej informacji o konkretnych rozwiązaniach znajdziecie tutaj.

Teraz trwają prace nad zmianami ustaw dotyczących VAT, udzielania pomocy publicznej w tym pomocy de minimis, wsparcia BGK, szczególnych rozwiązań związanych z ochroną miejsc pracy.

Będziemy Was na bieżąco informować o zmianach w ustawach, o procesowaniu projektu tzw. pakietu osłonowego.

Jeżeli macie jakiekolwiek pytania i problemy piszcie do nas na kontakt@adwokatprzedsiebiorcy.pl  

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close