TARCZA FINANSOWA PFR – DŁUGO WYCZEKIWANY RATUNEK?

TARCZA FINANSOWA PFR – DŁUGO WYCZEKIWANY RATUNEK?

W sieci jest już tyle środków ratunkowych dla przedsiębiorców z okazji koronawirusa, że łatwo się zgubić. Tarcza 1.0, Tarcza 2.0 a teraz nadchodząca 3.0. Cóż, praca prawnika nigdy się nie kończy… (nie narzekam?grzebanie w milionach ustaw to jest moja miłość mimo, że z włoskim temperamentem).

Najnowsza Tarcza 2.0 o nowym środku pomocowym mgliście wspomina, a już jest wokół niego sporo szumu. Z tytułu artykułu wiecie, że mowa o pomocy finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wyścig o tę formę dofinansowania właśnie się zaczął, albowiem: „W poniedziałek 27 kwietnia (wieczorem) program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Przyjmowanie wniosków Mikrofirm oraz Małych i Średnich Firm w systemach bankowości elektronicznej rozpoczęło się 29 kwietnia o godz. 18:00. Oczekujemy na zgodę na uruchomienie programu dla dużych firm”.

A DLACZEGO WYŚCIG?

Program działa do wyczerpania łącznych wartości środków. Kto pierwszy ten lepszy. Program może być też w dowolnym momencie skasowany np. jeśli odwołany zostanie stan epidemii.

PFR TYLKO DLA ZATRUDNIAJĄCYCH?

Program przeznaczony jest dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Co do zasady więc ta Tarcza nikogo nie eliminuje (zgodnie z przepisami mikroprzedsiębiorca to podmiot, który m.in. zatrudnia od 0 do 9 pracowników).

Dlaczego co do zasady? Ponieważ już w regulaminie UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM “TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM (dalej: „Regulamin”) definicja mikroprzedsiębiorcy została zawężona do przedsiębiorcy zatrudniającego co najmniej jednego pracownika (nie więcej niż dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela).

WAŻNE: Zgodnie z Regulaminem, na potrzeby ustalenia statusu mikroprzedsiębiorcy: przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

Główną formą wsparcia w ramach tej tarczy są subwencje finansowe, bezzwrotne nawet do 75% przy spełnieniu określonych warunków . O pomoc mogą się ubiegać przedsiębiorstwa, które zanotują spadek obrotów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku, i które prowadziły działalność na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Tak jak i w poprzednich świadczeniach wobec podmiotu nie może zostać otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne/ restrukturyzacyjne. Wyklucza też z udziału z programu posiadanie zaległości podatkowych / ZUS. Przedsiębiorca ponadto musi mieć rezydencje podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (a główny beneficjent rzeczywisty nie może się rozliczać w raju podatkowym). Działalność musi być zarejestrowana w Polsce.

Z programu wyklucza prowadzenie działalności w zakresie:

– produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka;

– działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; oraz

– obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych;

NA CO MOŻNA WYDAĆ SUBWENCJE?

Otrzymane w ramach tego świadczenia środki będzie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów prowadzonej działalności (wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu (lub innych umów o podobnym charakterze) nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, jednakże z wyłączeniem przeznaczenia tych środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu) czy nawet spłatę kredytów  (możliwość wykorzystania subwencji finansowej na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji).

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK:

Wnioski można składać jedynie za pośrednictwem banków.

Lista banków, za pośrednictwem których można zawnioskować o pomoc: https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

Szczegółowe warunki udzielania pomocy z tej puli będzie określać Umowa Subwencji Finansowej zawierana między przedsiębiorcą występującym o pomoc a Polskim Funduszu Rozwoju.

POROZMAWIAJMY O PIENIĄDZACH – MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA

Maksymalna kwota subwencji finansowej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji. Maksymalna kwota subwencji wynosi 324 tysiące.

POROZMAWIAJMY O PIENIĄDZACH – MAŁY/ ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA

Maksymalna kwota subwencji finansowej w ramach Programu  ustalana analogicznie jak w przypadki Mikroprzedsiębiorstw. Wartości subwencji finansowej mogą przyjąć 4%, 6% lub 8% wartości przychodów przy odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%. 

Maksymalna kwota subwencji wynosi 3.500.000 złotych.

TYM RAZEM PATRZYMY SOBIE NA RĘCE

Jednym z podstawowych pytań jakie były do nas kierowane w ramach akcji #ratujbiznes było: „A na co ja mogę wydać pożyczkę 5000 zł od starosty?”.

Zgodnie z prawdą odpowiadałyśmy, że ustawa nie zobowiązuje prowadzenia ewidencji wydatków tej pożyczki ale zdrowy rozsądek nakazuje nie wydać jej na wakacji na Bali (jak już takie wakacje będą w ogóle możliwe sic!)

W przypadku PFR jest inaczej. W Regulaminie przeczytamy, że PFR samodzielnie lub za pośrednictwem banków oraz innych podmiotów uprawniony jest do prowadzenie ewidencji: (i) przedsiębiorców, którzy otrzymali pomoc,  (ii) udzielonej pomocy a także do monitoringu, udzielania i wykorzystywania Subwencji Finansowych, stosując w tym zakresie standardowe procedury ewidencji, raportowania i kontroli, w tym zwłaszcza przeciwdziałania nadużyciom.

W KOŃCU MÓWIMY ZATEM O KONKRETNYCH KWOTACH, KTÓRE REALNIE SĄ W STANIE DŹWIGNĄĆ Z DOŁKA WASZ BIZNES.

Na zakończenie dodam, że na małe formy pomocy z Tarczy 1.0 nie ma co się obrażać (ziarnko do ziarnka). Pisałyśmy już Wam o wszelkich konfiguracjach dofinansowań od Państwa – jednak jeśli to nadal jest dla Was czarna magia odsyłam do naszego ebooka. Stanęłyśmy tam na rzęsach (i ufam na wysokości zadania), żeby opisać każdy element pomocowy przejrzyście. Ebook obecnie znajduje się w promocyjnej cenie.

Ponieważ Regulamin jest rozbudowanym dokumentem w artykule nie jest możliwe omówienie wszystkich warunków i okoliczności, które uprawnią do udzielenia subwencji. Jeśli ta forma pomocy wydaje Ci się czymś dla Ciebie, umów się do nas na konsultację, chętnie dokonamy analizy Twojej sytuacji w oparciu o warunki, które trzeba spełnić do uzyskania dofinansowania. Pamiętaj, że pieniądze z tej tarczy to nie jest worek bez dna, liczy się każdy dzień na złożenie wniosku.

Zdjęcie okładkowe artykułu Sasin Tipchai z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close