ZWOLNIENIE Z VAT-u – dla kogo?

ZWOLNIENIE Z VAT-u – dla kogo?

W artykule postaram się przybliżyć kwestię, komu przysługuję zwolnienie z VAT-u. Czy trzeba coś zrobić, żeby się o nie ubiegać? Jakie warunki muszą być spełnione? I czy zawsze się to opłaca?

Co do zasady, każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą (w sposób zorganizowany i ciągły) jest tzw. „Vatowcem”. Jest jednak krąg podmiotów, które mogą być od tego podatku zwolnieni.

CO TO OZNACZA?

Przedsiębiorca zwolniony od podatku od towarów i usług, nie musi dokonywać zgłoszenia rejestracyjnego. Nie będzie też składać comiesięcznych lub kwartalnych  deklaracji rozliczeniowych.  Również obowiązek wystawiania faktur nie będzie ich obejmować, choć tutaj uwaga: fakturę należy wystawić na żądanie kupującego. Będzie ona jednak zawierała informacje o zwolnieniu z VAT.

Mniej obowiązków, mniej papierów do rozliczenia. Słowem, nic tylko być zwolnionym z VATu.

WARUNKI DO ZWOLNIENIA

Przejdźmy zatem do meritum, czyli skupmy się, kto przysługuje zwolnienie z VAT-u. Najważniejszym przepisem, który o tym stanowi jest art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dotyczy on tzw. drobnych przedsiębiorców.

Aby zostać takim drobnym zwolnionym od VAT-u przedsiębiorcą, wartość sprzedaży nie może przekroczyć łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 złotych (obliczenie tej kwoty następuje z pominięciem podatku). Dla rozpoczynających dopiero swoją biznesową przygodę, bierze się pod uwagę prognozowaną sprzedaż. Oznacza to, że sami musicie „przewidzieć” swoją sprzedaż, i oszacować czy przekroczycie wyżej wskazany limit.

CZEGO NIE WLICZAM DO W/W SPRZEDAŻY?

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – WDT (WDT- wywóz towarów z kraju do innego państwa UE na rzecz podmiotu, posiadającej ważny numer VAT UE), oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
  • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku (na podstawie art. 43 ust. 1 lub art. 82 ust. 3, ustawy o VAT) z wyjątkiem:

a) transakcji związanych z nieruchomościami,

b) usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,

c) usług ubezpieczeniowych

– jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych*;

*Jeśli powyższe czynności, mają charakter pomocniczy, to należy je wliczyć do ogólnej kwoty sprzedaży stanowiącej limit.

Czynność jest pomocnicza (sporadyczna), jeśli nie jest ona charakterystyczna dla działalności podatnika. Podsumowując: jeśli powyższe czynności są dla danego przedsiębiorcy incydentalne i niezwiązane co do zasady  z jego profilem działalności to włączamy je przy obliczaniu limitu.

A CO JEŚLI PRZEKROCZĘ LIMIT?

Jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku przekroczy kwotę 200.000 zł, zwolnienie z VAT-u traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę (art. 113 ustawy o VAT).

Oznacza to dla przedsiębiorcy konieczność stałego monitorowania wartości osiągniętej sprzedaży w celu określenia, kiedy zwolnienie z VATu utraci swoją moc.

Opodatkowanie VAT-em dotyczyć będzie całej czynności, który skutkuje przekroczeniem limitu. Przekroczenie limitu wiąże się z obowiązkiem złożenia do właściwego urzędu skarbowego formularza rejestracyjnego VAT-R.

Co ważne, do zwolnienia można wrócić. Jak? Ustawa wprost określenia, że Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował (tak, można dobrowolnie zrezygnować), może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia.

Przykład: utraciłam prawo do zwolnienia w czerwcu 2019 roku. Czekam na upływ roku od końca 2019 r. W konsekwencji od stycznia 2021 roku mogę ponownie skorzystać ze zwolnienia.

WYŁĄCZENIA

Jest krąg podmiotów, automatycznie skazanych na podatek VAT, bez względu na wysokość osiągniętej sprzedaży. Wyłączenia znajdziemy w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT:

Zwolnień  nie stosuje się do podatników:

1) dokonujących dostaw:

– towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy (m.in. metale szlachetne, antyki)

– towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z pewnymi wyjątkami,

– budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, dotyczących pierwszego zasiedlenia,

– terenów budowlanych,

– nowych środków transportu,

– następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:

– preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1)*,

– komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26)*,

– urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27)*,

– maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28)*,

–  hurtowych i detalicznych części do: – pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) i    motocykli (PKWiU 45.4)*;

2) świadczących usługi:

a) prawnicze (prawnikowi zawsze wiatr w oczy),

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,**

c) jubilerskie,

d) ściągania długów, w tym factoringu;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

* PKWiU to Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług. Zwolnienie nie obejmuje jeśli wykonywana przez przedsiębiorcę działalność jest objęta w/w kodem PKWiU. W celu ustalenia braku zwolnienia, można posiłkować się kodem PKD.

** Odwołując się do wykładni językowej, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1996), wskazano, że pod pojęciem “doradcy” należy rozumieć tego, “kto doradza”. Natomiast “doradzić” oznacza “udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Mając zaś na względzie, że doradztwo jest udzielaniem fachowych zaleceń, porad w różnych dziedzinach, a przez doradcę rozumie się tego, kto udziela porad, doradza, wskazuje sposób postępowania, organ wyraził pogląd, że użyty w ustawie o PTU termin “usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2015 r. I SA/Po 1202/14).

ZWOLNIENIE Z VAT-U – czy to się opłaca?

Tej kwestii poświęcimy osobny artykuł. Wszelkie nowości w naszej adwokackiej drużynie zawsze wysyłamy do Was za pośrednictwem newslettera. Z radością informuję, że ostatnio udało nam się uruchomić newsletter dedykowany tylko tym , którzy dopiero planują swoją przygodę z biznesem.

Dla zainteresowanych:

Link do zapisów na newsletter dla lwów przedsiębiorczości: https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/newsletter-adwokata-przedsiebiorcy/?fbclid=IwAR2anARAbC2jAWs0n0LrSPVrskbqQ1BXAPQUAif5GCIX7Wa7nKSA–0VyFE

Link do zapisów na newsletter dla planujących swoje imperium: https://www.adwokatprzedsiebiorcy.pl/newsletter-zaloz-firme/?fbclid=IwAR0RUMdEz3hdeJYb9Gs_dLupVsyYpVjoynDGUoKDo5fRnM-5c-hQJFvcfw0&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=wszystkie_twarze_zus_u_i_niespodzianka&utm_term=2020-08-19

Jak zawsze zachęcamy Was do śledzenia naszego bloga oraz mediów społecznościowych (FB: https://www.facebook.com/adwokatprzedsiebiorcy/, Instagram: @matki.zony.adwokatki).

Obraz główny by David Mark z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Nasza strona używa plików cookies w celu umożliwienia jej prawidłowego działania oraz w celu prowadzenia anonimowych statystyk i innych działań analitycznych przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Więcej informacji, w szczególności dotyczących przetwarzania danych osobowych, znajduje się w Polityce prywatności dostępnej tutaj.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close